Praktika ajal

 

Edukaks praktikaks:

Sõnastan praktika eesmärgi ja ülesanded minu arengut suunavast kahest olulisest punktist lähtuvalt. Eesmärk peab näitama, kuidas:

  1. seon õpitud teoreetilised teadmised praktikaga;
  2. kasutan ühte tulevikuoskust praktikal.  

Tutvun konkreetse praktika Moodle’i keskkonna, ainemahu ja kohustuslike tegevustega.

♦ Jälgin, et täidan praktikal kirja pandud ja kokku lepitud eesmärke ja püstitatud ülesandeid. Need on arengu aluseks!

Leian lahendused praktikal tekkinud probleemidele ja küsimustele.

Küsin praktikabaasipoolselt juhendajalt jooksvat tagasisidet oma tegevustele (konstruktiivset, et oleks millest õppida).

Olen motiveeritud, avatud ja näitan üles õppimistahet.

Analüüsin oma tegevusi praktikal.