Plagiaat. Viitamine

Abiks viidete vormistamisel

Paljudel ajakirjadel, kogumikel ja raamatutel on igaühel oma viitamistiil. Need on väljas ajakirja kodulehel. Viidete haldurid (nt vabavaralised Zotero  (http://www.zotero.org) ja Mendeley  (https://www.mendeley.com/) võimaldavad valida automaatselt tuhandeid erinevaid viitamisstiile ning vormistada töösse nõuetekohased viited. Täpsemalt vt juhendit Viidete haldurid Zotero ja Mendeley.

Mõnda üldtuntud viitamisstiili kasutatakse palju, näiteks APA, Chicago, MLA , Harvard, seetõttu võimaldavad andmebaasid automaatselt teha nendes stiilides kirjeid, et teha korrektne viitamine lihtsaks. Artikli kirje avamisel tekib menüüsse vastav link. 

Viide EBSCO’st

Klõpsates artikli pealkirjal ilmub paremale külgribale valik  Cite. 

score1

Avanenud vaatest saab valida erinevaid viitemisstiile. Allpool on erinevate viitamisstiilide näited. Nagu näha, sisaldavad need erinevaid andmeid erinevas järjekorras ning erineva šriftiga.

score

Eestikeelset kirjandust: 

Heiki Pisuke. Autor ja ülikool. Autoriõiguse alused. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2004, lk 91–95. 
Sirkka Hirsijärvi, Pirkko Remes, Paula Sajavaara. Uuri ja kirjuta. Tallinn: Kirjastus Medicina, 2005, lk 110–111.

Talvik, Mati ; Salumaa, Tarmo.Viitamine kirjalikes õpilastöödes ja viiteallikate loetelu vormistamineMerlecons toimetised. Seeria B. Tallinn : Merlecons ja Ko, 2014 ,