Õppemeetodid: draamapedagoogika

Lisamaterjal, viited

  • Harro-Loit, Halliki jt. 2012. Lühinäidendid. Väärtuskasvatuse abivahend koolidele. TÜ eetikakeskus
  • Owens, Allan, Barber, Keiths. 1997. Dramaworks: Planning Drama, Creating Practical Structures, Developing Drama Pretexts. Carel Press
  • Nielsen, Katrin, Hein, Ivika, Owens, Allan. Draama võimalused väärtuskasvatuses. Schihalejev, O. (koost). Õppemeetodid väärtuskasvatuse teenistuses – miks ja kuidas? Tartu Ülikooli eetikakeskus: AS Pakett.