Õppemeetodid: draamapedagoogika

Kuidas õpiobjekti kasutada?

Videonäidetes esitletavate draamaõppe meetodite juures on viited sellele, kuidas neid võiks õppeprotsessis kasutada ning milliste oskuste, hoiakute ja väärtuste kujundamiseks või teemade käsitlemiseks need sobivad. 

Õpiobjektis esitatud videolõike saab korduvalt vaadata, niiöelda aega edasi-tagasi kerida, ning panna tähele ja analüüsida detaile ja tasandeid, millest esitatud tegevus koosneb. Videonäidetele lisaks esitatud teoreetiline materjal loob tausta, küsimused, eneseanalüüsi- ja märkamisülesanded võimaldavad õppijal arendada oma märkamis- ja refleksioonioskusi ning siduda õpitavat oma pedagoogilise praktikaga.