Õppemeetodid: draamapedagoogika

Draamapedagoogika elemendid tunnis

Draamat võib koolitunnis kasutada väga mitmetel eesmärkidel. Mängud ja keskendumisharjutused toovad vaheldust klassitöö rutiini, toetavad tähelepanu koondamist ja keskendumist ning aitavad lahendada pingeid ja virgutada meeli. Protsessdraama, mida õpetaja saab vastavalt oma kujutlusvõimele ja vajadustele kohandada, sobib kirjandus- ja keeletundidesse, ajaloo- ja kunstiõpetusse, aga ka ettevõtluse, kommunikatsiooni, meedia, inimeseõpetuse ja loodusõpetuse tundidesse ning klassijuhatajatundi.

Improteater on hea viis kuulamise, keskendumisvõime ja loovuse arendamiseks.
Järgnevas videonäites on improteateri pressikonverentsi võtet kasutatud ajaloo käsitlemisel. Vaata videot ja mõtle järgneva küsimuse üle.

http://uttv.ee/naita?id=18400

Näiteks uute teemade kohta lisainfo saamiseks; klassi võib kutsuda teemat hästi valdava  külalise ning teda pressikonverentsi vormis intervjueerida. Veel?

Impro- ja foorumteatri meetodi raames kasutatav pilditeater on hea võte valikute, alternatiivsete käitumis- ja suhtlusviiside, väärtuste käsitlemiseks klassijuhataja-, inimeseõpetuse-, kodanikuõpetuse tunnis.

Vaata videonäidet ja analüüsi oma praktikat järgneva küsimuse valguses.

http://uttv.ee/naita?id=18401

ymar_kysim2rgiikoon.pngMis teemade või olukordade käsitlemiseks saaksid pilditeatrit kasutada oma praktikas?

Mitmed osalusteatri harjutused sobivad rakendada väitluses, konstruktiivse dialoogi ja muude suhtlusoskuste arendamisel. 

Vaata videonäidet jaatamise harjutuse kohta ja mõtle järgneva küsimuse üle. 

http://uttv.ee/naita?id=18402

Näiteks: harjutus sobib viljatu ja viljaka diskussiooni eristamiseks; ajurünnaku harjutamiseks, arutelu algatamiseks. Veel?