Õppemeetodid: draamapedagoogika

Foorumteater

Foorumteater on hea vahend inimestevaheliste suhete, hea ja halva käitumise, tegude ajendite ja moraalsete valikute üle reflekteerimiseks. See õpetab empaatiat, arendab oskust näha asju mitmest vaatepunktist ja otsida probleemidele lahendusi. Samuti aitab see õpilastel mõista, mida ühe või teise situatsioonis osaleja käitumine muudab teiste osalejate jaoks.

Vaata videokommenaari foorumteatri meetodi kohta ja näidet (alates 04:10) ning mõtle järgnevate küsimuste üle.

http://uttv.ee/naita?id=18399

ymar_kysim2rgiikoon.png
  • Jälgi, kuidas dramatiseering vaheldub arutelu ja refleksiooniga.
  • Mis oskusi ja omadusi õpetajalt nõuab foorumteatri protsessi juhtimine?
  • Mis teemade või olukordade käsitlemiseks saaksid foorumteatrit kasutada oma praktikas?