Õppemeetodid: draamapedagoogika

Avaleht

draamapedagoogika.pngAutorid: Halliki Harro-Loit (tekst), Eleri Lõhmus (kaameratöö ja montaaž), Inga Kukk (tehniline teostus)

Õpiobjekti maht: 0,15 EAP

ÕPIOBJEKTI EESMÄRK JA SIHTRÜHM

Õpiobjektis tutvustatakse draamapedagoogika meetodite rakendamise võimalusi õppetöös ja õppetöövälises tegevuses. Draamaelementide kasutusvõimalused pedagoogikas (draamapedagoogika) on mitmekülgsed. Õpiobjekt on mõeldud põgusaks sissejuhatuseks ja huvi äratamiseks eelkõige osalusteatri (protsessdraama) võtete vastu. Esmane ettekujutus antakse ka foorumteatrist ja improteatrist.

Õpiobjektiga on oodatud tutvuma nii õpetajakoolituse üliõpilased kui ka täienduskoolituses osalevad ja teised tegevõpetajad.

Salvestatud õpiolukord, õpikeskkond, tund vms võimaldab virtuaalses keskkonnas tuua kokku erinevad kogemused (eri õpetajate tunnid, eri koolide ruumid, erinevad õpikäsitlused), mis rikastavad meie arusaama hea pedagoogilise praktika mitmekesisusest. Videonäidete eesmärk on suunata õppijat märkama erinevaid õppeprotsessi aspekte (nt õpetaja ainealased didaktilised võtted, suhtlusviisid, õppijate paigutus klassiruumis jms). Tavaolukorras toimivad kõik need aspektid korraga ning nende koostoimet on keeruline hoomata ja teadvustada.

ÕPIVÄLJUNDID

Õpiobjekti läbitöötanu:

  • teab peamisi draamapedagoogika põhimõtteid
  • tunneb mõnede draamapedagoogika meetodite kasutusvõimalusi
  • analüüsib võimalusi rakendada draamaõppe võtteid oma töös

TARTU, 2013