Avaleht

Kliimateadlik muudab ühiskonda, mitte kliimat

Kliimamuutus!? On see müüt või tegelikkus? Kas minust ka midagi sõltub? Kuidas see meid mõjutab? Kas võidelda kliimamuutuse vastu või muutustega kohaneda? Mis on kliimaärevus?

Projekt “Kliimateadlikkus koolist ühiskonda: laste, noorte ja õpetajate võimestamine kliimamuutuste mõjude vähendamiseks” on jõudnud lõpusirgele ning huvilistel on võimalus osa võtta lõpukonverentsist, mis toimub 3. aprillil 2024 Tartus, aadressil Kreutzwaldi 1a (9.00 – 17.30). Lõpukonverentsile saad ennast registreerida siin.

Lõpukonverentsil tutvustatakse loodud õppevara, lisaks saavad sõna TÜ kliimateaduste professor Piia Post, EMÜ kinnisvara- ja maakorralduse professor Evelin Jürgenson, TÜ kliimafüüsika kaasprofessor Velle Toll, TLÜ hariduspsühholoogia teadur Grete Arro, keskkonnaliikumise Fridays for Future Eesti eestvedaja Kertu Birgit Anton ja KLIIMATEADLIKe töögruppide juhid. Haridus- ja teadus- ning kliimaministeerumi eest räägib Ülle Napa.

Kliimamuutused ohustavad meid ümbritsevat loodust ja inimühiskonda. Tulemuslik võitlus kliimamuutustega algab kliimateadlikkusest: arusaamast globaalse soojenemise põhjustest ning oskustest inimtekkeliste kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendada ja kliimamuutusteks valmistuda. Haridus on kliimamuutuste mõjude vähendamisel määrava tähtsusega. Projekti põhieesmärk on suurendada Eesti ühiskonna kliimateadlikkust süsteemse kliimahariduse kaudu kõigil haridusastmetel.

Selleks loome kliimaharidusliku programmi, mis käsitleb globaalse soojenemise põhjuseid, kliimamuutuste mõjusid loodusele ja inimühiskonnale ning arendab oskusi kliimamuutuse leevendamiseks ja selle mõjudega kohanemiseks. Kliimaharidus kujundab kliimahoidlikke väärtushinnanguid, toetades säästlikku arengut väärtustava kliimakindla ja kliimasõbraliku ühiskonna loomist. Loome kliimahariduse strateegiad, kaasaegsed teaduspõhised õppematerjalid ja toetame kliimahariduse juurutamist haridusasutustes. 

Projekti „Kliimateadlikkus koolist ühiskonda: laste, noorte ja õpetajate võimestamine kliimamuutuste mõjude vähendamiseks“ partnerid on Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Tallinna Ülikool ja Bergeni Ülikool Loodusmuuseum Norras.

Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2014−2021 programmi „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine“ avatud taotlusvoorust „Kliimateadlikkuse suurendamine“.