„Laste ja noorte kliimateadlikkuse kujundamine“ koolitused 2024.aastal Rakveres, Pärnus, Tallinnas ja Tartus (1 EAP)

Koolitus on mõeldud kõikidele õpetajatele üldhariduse erinevatel astmetel, samuti koolieelsete lasteasutuste õpetajatele ning huvihariduses ja keskkonnahariduskeskustes tegutsevatele õpetajatele. Koolitusel tutvustatakse valminud kliimahariduslikke õppematerjale koos metoodiliste juhistega materjalide parimaks kasutamiseks.

Koolituse eesmärk on toetada säästlikku arengut väärtustava kliimakindla ja kliimasõbraliku ühiskonna loomist kujundades eri haridusastmete õpetajate kliimahoidlikke teadmisi, oskusi ja väärtushoiakuid, õpetamaks lapsi.
 

Koolitusele registreerumine

Palume ÕISis koolitusele registreerimisel jälgida sihtgruppi ja auditoorse õppetöö toimumise asukohta!
Grupi täitumisel ootenimekirja registreerumiseks palun kirjutage aadressile merilin.piirmann@ut.ee

Koolitus koosneb kolmest osast:

1. osa iseseisev e-õpe moodle´s (6 h), moodle avaneb õppijale 15.02.24

2. osa auditoorne õpe (8 h) (Rakvere, Pärnu, Tallinn, Tartu)

3. osa reflektsioon moodle´s (12 h), moodle’i reflektsiooni osa avaneb õppijale peale auditoorset koolituspäeva ning on avatud kuni 19.04.24

 

KUUPÄEV
 

KOOLITUS
(NB! Ajakava vaatamiseks ja registreerumiseks kliki lingil)

SIHTRÜHM
 

RAKVERE Rakvere Riigigümnaasiumis, aadressil Lai 36  
29.02.2024 Laste ja noorte kliimateadlikkuse kujundamine (alushariduses) Koolieelse lasteasutuse õpetajad
29.02.2024 Laste ja noorte kliimateadlikkuse kujundamine (põhikooli II ja III kooliaste) Põhikooli II ja III kooliastme õpetajad
29.02.2024 Laste ja noorte kliimateadlikkuse kujundamine (gümnaasiumiastmes) Gümnaasiumiõpetajad
     
PÄRNU Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis, aadressil Ringi 35  
05.03.2024 Laste ja noorte kliimateadlikkuse kujundamine (põhikooli I kooliastmes) Põhikooli I kooliastme õpetajad
05.03.2024 Laste ja noorte kliimateadlikkuse kujundamine (gümnaasiumiastmes) Gümnaasiumiõpetajad
05.03.2024 Laste ja noorte kliimateadlikkuse kujundamine (huvihariduses) Huvihariduse õpetajad
     
TALLINN Tallinna Ülikooli Mare majas, aadressil Uus-Sadama 5, Tallinn  
20.03.2024 Laste ja noorte kliimateadlikkuse kujundamine (alushariduses) Koolieelse lasteasutuse õpetajad
20.03.2024 Laste ja noorte kliimateadlikkuse kujundamine (põhikooli II ja III kooliaste) Põhikooli II ja III kooliastme õpetajad
20.03.2024 Laste ja noorte kliimateadlikkuse kujundamine (gümnaasiumiastmes) Gümnaasiumiõpetajad
20.03.2024 Laste ja noorte kliimateadlikkuse kujundamine (huvihariduses) Huvihariduse õpetajad
     

TARTU
 

Projekti „Kliimateadlikkus koolist ühiskonda: laste, noorte ja õpetajate võimestamine kliimamuutuste mõjude vähendamiseks” lõpukonverents

 
  Eesti Maaülikoolis, aadressil Friedrich Reinhold Kreutzwaldi 1a, Tartu  
03.04.2024 Laste ja noorte kliimateadlikkuse kujundamine (alushariduses) Koolieelse lasteasutuse õpetajad
03.04.2024 Laste ja noorte kliimateadlikkuse kujundamine (põhikooli I kooliastmes) Põhikooli I kooliastme õpetajad
03.04.2024 Laste ja noorte kliimateadlikkuse kujundamine (põhikooli II ja III kooliaste) Põhikooli II ja III kooliastme õpetajad
03.04.2024 Laste ja noorte kliimateadlikkuse kujundamine (gümnaasiumiastmes) Gümnaasiumiõpetajad
03.04.2024 Laste ja noorte kliimateadlikkuse kujundamine (huvihariduses) Huvihariduse õpetajad

 

Koolituste maht on 26 akadeemilist tundi, sellest 8 tundi on auditoorset õpet, 6 tundi e-õpet, iseseisev töö mahus 12 tundi.

Auditoorsele koolituspäevale eelneb e-õpe, kus kõik osalejad peavad iseseisvalt Moodle keskkonnas tutvuma koolituse õppematerjalidega. Moodle keskkonnas avanevad õppematerjalid 2 nädalat enne auditoorse õppetöö päeva. Auditoorsele õppepäevale järgneb iseseisev töö, mis seisneb õpiobjektides kirjeldatud tegevuste rakendamises ja oma tegevuse põhjal tagasisideküsimustiku täitmises.

Koolituse kõigi osade tähtaegsel läbimisel väljastatakse osalejale Tartu Ülikooli täienduskoolituse tõend.

Koolitus toimub Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2014 – 2021 programmi “Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine” avatud taotlusvooru “Kliimateadlikkuse suurendamine” raames. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele õppeteenustasuta.