Kallutatus

Kallutatuse ehk subjektiivsuse äratundmiseks (ingl k BIAS) tuleb uurida,

  • kas leitud informatsioon on vastuolus põhiliste, üldiselt levinud seisukohtadega, mida olete leidnud muudest allikatest
  • millal raamat, artikkel või veebi-info avaldati,  kas sellel perioodil võis olla põhjust info moonutamiseks
  • kas autor on seotud mõne poliitilise rühmituse või huvigrupiga
  • kas mingil põhjusel soovitakse lugejat veenda
  • kas ajakiri, kirjastus või veebileht on seotud mõne huvigrupiga. 

VEEBILEHTEDEL avaldatud uurimisraportid (working paper)  ja statistika on väärtuslik info. Enne nende kasutamist uurige, milleks veebileht on loodud (Mission statement, About Us), et hinnata dokumentide neutraalsust. Kasu võib olla veebilehest http://www.procon.org/, mille eesmärk on edendada kriitilist mõtlemist. Veebilehel tuuakse välja vastukäivaid seisukohti erinevatel teemadel lihtsal ja arusaadaval viisil.