Auditoorium

Erinevale sihtgrupile edastatakse infot erineval viisil vastavalt sellele, millised on sihtgrupi huvid ja eelnevad teadmised.

Uurijale, teadlasele

Kõigile huvilistele

  • Väljaanne kasutab teaduskeelt ja erialatermineid
  • Illustratsioonid puuduvad või on sisu avamiseks vajalikud
  • Esitatud väited on tõestatud (tekst sisaldab viiteid ning kasutatud kirjanduse loetelu)
  • Raamatul on toimetuskolleegium, ajakiri on eelretsenseeritud
  • Autor on erialateadlane või spetsialist
  • Väljaande keel on lihtne
  • Sisaldab illustratsioone
  • Väidete tõestamiseks on viiteid vähe või need puuduvad üldse
  • Väljaanded ei läbi eelretsenseerimist
  • Autor ei pea olema teadlane, võib olla näiteks ka ajakirjanik