Ajakohasus

Ajakohasus ehk kaasajastatus (ingl k CURRENTNESS)  ei ole võrdselt oluline kõikide teemade puhul. Mõnel erialal vananeb info kiiresti (nt õigus ja meditsiin), mõnel mitte.  Ajakohasust tuleb tähele panna nii raamatute, artiklite kui veebilehtede juures.  Seda saab hinnata allika võrdlemisel teiste sarnaste allikatega, kontrollides,

  • kas info võib olla vananenud,
  • kas raamatust on ilmunud uuemaid  täiendatud väljaandeid,
  • kas lingid veebilehel töötavad.

VEEBILEHT ise võib olla küll uuendatud, kuid see ei tähenda, et kogu info seal on kaasajastatud.