Kirjandus

Kasutatud kirjandus

Soovitatav kirjandus

Käesoleva sisupaketiga haakuvad temaatiliselt järgmised sisupaketid:

  1. Ülevaade erivajaduste identifitseerimisest ja ajaloost.  http://sisu.ut.ee/evidolemus  
  2. Hindamise objekt ja potentsiaalsed arenguhälvete tunnused lastel vanuses 0-14 aastat. http://sisu.ut.ee/evidobjekt
  3. Laste arengutaseme hindamise tüübid ja meetodid ning õpetajate pädevus laste hindamisel. http://sisu.ut.ee/evidmeetod
  4. Laste uurimise spetsiifika ja erivajadustega laste uurimine. http://sisu.ut.ee/evidlapsed
  5. Laste õpetamise ja kasvatamise diferentseerimine erivajaduste identifitseerimise väljundina. http://sisu.ut.ee/eviddiferents

back forward