Avaleht

Autor: Kaili Palts (MSc ), 
Tartu Ülikooli eripedagoogika osakond
2013 (muudetud 2018)

Sisupakett on mõeldud õpetajakoolituse üliõpilastele, toetamaks erivajaduste identifitseerimise kursuse läbimist. Õppijal peavad olema eelteadmised tunnetuspsühholoogiast, arengupsühholoogiast ja erivajaduste psühholoogiast. Sisupaketi läbimine võtab aega umbes 5 tundi.

Sisupaketi eesmärgiks on selgitada, kuidas on korraldatud laste arengutaseme hindamine lasteaias, üleminekul kooli ja õpilaste hindamine koolis. Samuti antakse ülevaade nõustamisteenuse korraldusest Eestis. Teemat käsitletakse õpetajate ja eripedagoogide vajadusi arvestades. 

Õpijuhised

Sisupakett on üles ehitatud tekstina, mis jaguneb peatükkideks ja alapeatükkideks. Teksti sisse on pikitud küsimused, mis aitavad aktiveerida õppija varasemaid teadmisi ning ergutavad arutlema. Need on esitatud tekstikastikestes, kusjuures ilma pildita kastikestes olevad ülesanded sisaldavad õppejõu kommentaari. Püüa vastata enne küsimusele ja alles siis ava kommentaar, klõpsates kastikeses oleva küsimuse tekstil. Sisupakett lõpeb enesetestiga, mis võimaldab kontrollida oma teadmisi. Kasuta seda võimalust kindlasti!

Sisupaketi tulemuslikult läbinud õppija: 

  1. orienteerub Eestis kehtiva hindamise süsteemi ülesehituses;
  2. teab, millised institutsioonid hindamisega tegelevad;
  3. on kursis hindamise protsessiga haridusasutustes;
  4. teab, millised võimalused on Eestis saada nõustamisteenust erivajadustega laste vanematel ja õpetajatel.

esf213.gif