Mullaressursside säästlik kasutamine kliimamuutuste ajal

Tutvustus

Antud projekti eesmärk on välja töötada kiired ja efektiivsed meetodid mullamikroobide määramiseks ja neid rakendada, et tuvastada maakasutuse ja kliimamuutuste mõju mulla mikrobioomile, mulla süsinikule ja kasvuhoonegaaside emissioonile. Projekti eesmärgid on ka hinnata tundra-alade ja põllumajandusmaa metsastumise mõju kasvuhoonegaasidele ning välja töötada nii kliima kui ka produktsiooni seisukohalt optimaalsed metsakasvatuse viisid. Projekt annab hea ülevaate kasvuhoonegaaside emissioonidest kliimamuutuste ajal ning pakub välja keskkonnasõbralikke lahendusi maakasutuse muutumisel, mis on vältimatu seoses linnastumise ja tundra-alade metsastumisega.