Mullaressursside säästlik kasutamine kliimamuutuste ajal

Kontakt

Projekti partnerid
Eestit esindab Tartu Ülikooli Loodus- ja täppisteaduste valdkonna ökoloogia ja maateaduste instituudi mükoriisauuringute juhtivteadur Leho Tedersoo (leho.tedersoo ätt ut.ee).
Norra Arktika Ülikooli arktilise ja merebioloogia osakonnast Prof. Kari Anne Bråthen. (https://en.uit.no/startsida)
Läti Riikliku Metsa Uurimise Instituudi “Silava” teadlaste gruppi juhib Dr. biol. Dainis Ruņģis. (http://www.silava.lv/mainen/aboutus.aspx)
Leedu Põllumajanduse ja Metsanduse Uurimiskeskust (LAMMC) esindab Dr. Jelena Ankuda. (https://www.lammc.lt/en)

Kolmandad osapooled
Prof. Lars Vesterdal, Kopenhaageni Ülikool. (https://www.ku.dk/english/)
Prof. Taina Pennanen, Soome Loodusvarade Instituut (Luke).