Õppematerjal

Perioodil detsember 2020 kuni märts 2023 toimus koostööprojekt “Eesti ja Norra kohalik lambavill – uuringu läbiviimine ja õppematerjalide loomine kõrgkooli tekstiilitudengitele”.

Projekti eesmärk oli uurida, testida ja luua õppematerjal Eesti ja Norra põliste ja enamlevinud lambatõugude villa kvaliteedi ja omaduste kohta ning piloteerida tekstiilitudengitele mõeldud villa õppeprogramme. Projekti laiemaks eesmärgiks oli suurendada kohaliku lambavilla eesmärgipärast kasutamist tekstiilide valmistamisel. Eestis on kohaliku villa kvaliteedi osas palju eelarvamusi ja suurem osa sellest (85–90%) hävitatakse jäätmetena. Puudub Eesti villa kvaliteedisüsteem ning pole piisavalt uuritud kohaliku villa omadusi ja sobivaid kasutusvõimalusi, mis aitaksid toetada kohaliku tooraine laiemat kasutamist. Norras seevastu on olemas väga hea villa kogumise, sorteerimise ja töötlemise süsteem, kuid sarnaselt Eestiga peaks tekstiilitudengite arusaam kohaliku villa omadustest ja kvaliteedist olema parem.

Projekt aitas leida kohalikule villale sobivaid kasutusvõimalusi erinevate tekstiilide valmistamisel ning arendada ja väärtustada kohaliku villa kasutamist käsitööliste, kunstnike ja ka tarbijate seas. Projekti kaasatud villavabrikud saavad kasutada tulemusi oma toodete paremaks tutvustamiseks ja Eesti vill saab väärtusliku tekstiilitoorainena rohkem teaduspõhist tähelepanu.Logo

17.-18. novembril 2022 Viljandi Pärimusmuusika Aidas toimunud villakonverents oli projekti teavitusüritus, projekti tegevusi ja uurimistulemusi tutvustav ettekanne toimus 17.11 kl 16.00-18.00 ning on järelvaadatav UTTV-st (alates 3:56:00).

Euroopa Majanduspiirkonna/Norra kõrghariduse koostööprogramm toetab projekti kogusummas 128 657 eurot.

Koostööpartnerid: projekti juhtpartner on TÜ Viljandi kultuuriakadeemia; partneritena on Eestist kaasatud Tallinna Tehnikakõrgkool ja ettevõte Muru Villavabrik ning Norrast Kagu-Norra Ülikool (University of South-Eastern Norway) ja Selbu Spinneri AS.

From wool to fabric

 

`From Wool to Fabric` õppematerjal: