Vilma villakoda

Selle alalehe sisu on veel loomisel, palume kannatlikku meelt. Siia tuleb peagi info Viljandis Vilma majas toimunud villateemalistest projektidest.

Vilma villakoja seadmed. Foto Craft Campi pildipangast.
Vilma villakoja seadmed. Foto autor Astri Kaljus.