Milline on efektiivne positiivne tagasiside?

Tunnustamine (positiivne tagasiside) loob usaldust, tõstab enesehinnangut, motiveerib, tõstab tuju ja annab energiat. Samas on oluline, et ka positiivne tagasiside oleks eesmärgipärane ja efektiivne.

Efektiivne tagasiside

Efektiivne tagasiside räägib midagi hindaja enda kohta ja ei anna hinnangut teisele inimesele. Sellega annate teada, mis teile meeldib teise inimese käitumises. Tunnustav lause võib koosneda kuni 3 osast (olukorra kirjeldus, minu tunne, mõju minule). Efektiivne tagasiside ei langeta otsuseid lapse kohta, vaid keskendub õpetaja tunnetele ja kogemusele.

Ebaefektiivne tagasiside

Ebaefektiivne on positiivne hinnang lapsele kui inimesele. Nt. „Sa olid tubli poiss”, „ Sa said sellega väga hästi hakkama”.

Ebaefektiivse tagasiside ohud:

  • liigne kiitmine, mis ei lange kokku inimese enesehinnanguga võib suurendada lastevahelist konkurentsi ja anda põhjust kiusamiseks kiitusega
  • võime konstrueerida üleolekutunnet
  • Vaata videot "Tagasiside õppeprotsessis" ja leia näiteid efektiivsest tagasisidest.
  • Mõtle oma tagasisideharjumuste peale ja koosta nimekiri lausetest või mitteverbaalsetest signaalidest, mida oled hiljuti tagasiside andmiseks kasutanud. Analüüsi oma tagasisidenäiteid efektiivse tagasiside vaatenurgast.

http://www.uttv.ee/naita?id=18419