Autorid: Halliki Harro-Loit, Eva Ingerpuu-Rümmel  (analüüs), Eleri Lõhmus (kaameratöö ja montaaž), Inga Kukk (õpiobjekti teostus)

Õpiobjekti maht: 0,15 EAP


ÕPIOBJEKTI EESMÄRK JA SIHTRÜHM

Õpiobjektis tutvustatakse erinevaid tunniformaadis kasutatavaid suhtlus- ja tagasisideviise ning väärtuste kujundamise võimalusi.

Õpiobjektiga on oodatud tutvuma nii õpetajakoolituse üliõpilased kui ka täienduskoolituses osalevad ja teised tegevõpetajad.

Salvestatud õpiolukord, õpikeskkond, tund vms võimaldab virtuaalses keskkonnas tuua kokku erinevad kogemused (eri õpetajate tunnid, eri koolide ruumid, erinevad õpikäsitlused), mis rikastavad meie arusaama hea pedagoogilise praktika mitmekesisusest. Videonäidete eesmärk on suunata õppijat märkama erinevaid õppeprotsessi aspekte (nt õpetaja ainealased didaktilised võtted, suhtlusviisid, laudade asetus klassis jms). Tavaolukorras toimivad kõik need aspektid korraga ning nende koostoimet on keeruline hoomata ja teadvustada.

ÕPIVÄLJUNDID

Õpiobjekti läbitöötanu:

  • tunneb erinevaid tagasiside andmise viise
  • oskab video põhjal analüüsida õpetajalt ja õpilaselt saadavat tagasisidet ning õpetaja ja õpilaste koostöös antavat  tagasisidet
  • analüüsib tagasiside võimalusi oma praktikas

 TARTU, 2013