Mis on emotsioon?

Et tundeid juhtida, on hea aru saada, mis nad on ja kuidas tekivad. Vastuseid pakub siinne loengulõik.

 

Jälgi oma emotsioone

Et osata oma emotsioone võimalikult hästi juhtida, on hea neid esmalt lähemalt tundma õppida. Loengus oli juttu, kuidas emotsioon on mitme-etapiline protsess, mille käigus tekivad tähelepanu ja tõlgenduse vahendusel iseloomulikud reaktsioonid kehas ja psüühikas.

Nüüd tasub panna õpitu praktikasse ja vaadata, kuidas erinevad emotsiooni etapid ja komponendid sinu kogemustega ühtivad. Selleks saad kasutada emotsioonide jälgimise päevikut (Wordi versioonid kõigist pdf töölehtedest leiad õpiobjekti viimaselt lehelt).

Esmalt täida päevik ühe näite varal. Mõtle rahulikul hetkel tagasi ühele hiljutisele olukorrale, kus sul tekkis emotsioon ja täida selle põhjal päeviku kõik tulbad.

Seejärel võiksid paari päeva jooksul kanda päevikusse kõik olukorrad, kus sul tekib märgatavaid emotsioone. Võid seda teha esimesel võimalusel pärast iga sellist olukorda või õhtul päevale tagasi mõeldes.

Ehk aitab enda emotsioonide sel moel luubi alla võtmine paremini märgata mustreid, millest sa enne teadlik ei olnud.

Lae alla EMOTSIOONIDE JÄLGIMISE PÄEVIK