Realia et naturalia

Kategooria veebilehestike arv - 104.
The 8th European Ostracodologists’ Meeting will be hosted in Estonia, between July 22-30, 2015. The scientific sessions in Tartu will be preceded and followed by two excursions to different ostracod habitats (sampling possible) and ostracod-rich localities in the lower Palaeozoic (Ordovician and Silurian) carbonate succession of Estonia.
Autor: Kristi Kerge
Viimati muudetud: 07.01.2015
INQUA Peribaltic Working Group (WG) is an informal regional group of researchers active in different fields of Quaternary science. The WG activities are subordinated to the INQUA Commission on Terrestrial Processes, Deposits and History (TERPRO). INQUA Peribaltic WG started in early 1990-s and comprises geologists, geographers, botanists, ecologists and other natural scientists interested in Quaternary geology, palaeoecology and –climatology. Annual conferences and field trips of the WG usually bring together 40...60 participants from 5...9 countries around the Baltic Sea (Finland, Russia, Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus, Poland, Denmark, Germany, Sweden), occasionally also from USA, Canada, Norway, Switzerland, UK, The Netherlands.
Autor: Katrin Lasberg
Viimati muudetud: 09.02.2015
fahm
Autor: fahm
Viimati muudetud: 18.11.2014
In this e-course we will focus on the topics: interpolation; sampling; quantization; aliasing; arithmetic and logic operations; convolution and correlation; mask operation; image averaging; ordered statistical filters; illumination enchantment; and first and second order differential operations.
Autor: Gholamreza Anbarjafari
Viimati muudetud: 08.09.2014
Antibiootikumiresistentsus ei ole kitsalt meditsiini probleem. Resistentsuse tekkel ja levikul on olulisel kohal antibiootikumide kasutamine loomakasvatuses ja veterinaarias ning levik keskkonnas. Eestis on antibiootikumiresistentsuse uuringuid rahastatud nii institutsionaalsete uurimisteemade raames kui ka tervisetehnoloogia, biotehnoloogia ja keskkonnatehnoloogia riiklikest programmidest. Samuti on rahastamist saadud Euroopa Liidu 7. Raamprogrammist. Temaatikaga puutuvad kokku Sotsiaalministeeriumi ning Põllumajandusministeeriumi regulatoorsed ja järelvalveasutused. Tugevamaks on muutumas seos keskkonnatehnoloogiate ja keskkonna järelvalvega.
Autor: Marju Vahter
Viimati muudetud: 21.05.2020
Climate school for doctoral students "Methods and Interpretations in Palaeoclimate Research" from 20th April to 23rd April 2015 Chemikum, Ravila 14 Tartu,
Autor: Liina Laumets
Viimati muudetud: 06.02.2015
MTÜ Eesti Mikrobioloogide Ühenduse info edastamiseks
Autor: Eve Vedler
Viimati muudetud: 06.03.2014
See minikursus tutvustab lähemalt soojusnähtuste füüsikat. Illustratsioonid, animatsioonid ja videoklipid aitavad paremini mõista ja selgitada erinevate nähtuste tekkepõhjusi. Minikursus lõppeb testiga, mille abil saab oma teadmisi proovile panna.
Autor: Ly Sõõrd, TÜ teaduskool
Viimati muudetud: 07.10.2014
Validation of HPLC and LC-MS methods.
Autor: Koit Herodes
Viimati muudetud: 03.03.2014

Lehed