Realia et naturalia

Kategooria veebilehestike arv - 93.
Tartu Ülikooli Maapõueressursside arenduskeskus (MAREK) on partner maapõue ressursside säästliku kasutamise teadmiste arendamisel ja strateegilisel planeerimisel ning rakenduslike küsimuste lahendamisel. Pakume geofüüsikaliste (georadar, elektromeetria, magnetomeetria, seismika) ja petrofüüsikaliste uuringute läbi viimist, maavarade uuringuid, pinnase ja kivimproovide kvalitatiivset ja kvantitatiivset mineraalse koostise, põhi- ja jälgelementide analüüsi, kivimite-mineraalide ning fossiilileidude määramist, põhjavee kvaliteedi ja dünaamika uuringuid, hüdrogeoloogiliste uuringute läbiviimist ning keskkonnaekspertiise ja tegevuste sotsiaal-majanduslike mõjude analüüsi. Pakume konsultatsioone ja analüüsi- ning uuringuvõimalusi üksiku probleemi või laiema probleemideringi lahendamiseks Eestis ja väljaspool.
Autor: Katrin Lasberg
Viimati muudetud: 27.01.2016
Competitions and challenges club
Autor: B.K. Muite
Viimati muudetud: 17.09.2015
TÜ katsekoja koduleht
Autor: Martin Vilbaste
Viimati muudetud: 01.06.2015
This is a practice-oriented on-line course on validation of analytical methods, specifically using LC-MS as technique. The course introduces the main concepts and mathematical apparatus of validation, covers the most important method performance parameters and ways of estimating them. The course contains lectures, practical exercises and numerous tests for self-testing.
Autor: Ivo Leito, Anneli Kruve, Koit Herodes, Riin Rebane, Karin Kipper, Hanno Evard, Maarja-Liisa Oldekop
Viimati muudetud: 04.10.2020
Minikursus füüsikast. Õppematerjal TÜ Teaduskooli kursuse "Füüsikalised nähtused ja katsed" mehaanika teema kohta (autor: Ly Sõõrd).
Autor: Ly Sõõrd
Viimati muudetud: 01.06.2015
Software for validation of chromatographic analysis methods.
Autor: Koit Herodes
Viimati muudetud: 04.07.2018
Loodusfestivali kutsub märkama linnaloodust ja väärtustama selle elurikkust.
Autor: Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed
Viimati muudetud: 14.01.2019
Project (Biodiversity in the dark: High-throughput sequence analyses of arctic fungal communities) homepage gives introduction to the topic, information about the project, methods, participants and achievements.
Autor: Indrek Hiiesalu, Leho Tedersoo
Viimati muudetud: 10.03.2015
Eesti mükoloogiaühingu koduleht annab infot ühingu tegevuste ja seenehariduse kohta, eraldi fotode ja liigikirjeldustega leht on koostatud ka aasta jooksul kohatud seeneharulduste tutvustamiseks.
Autor: Kessy Abarenkov
Viimati muudetud: 30.06.2016
The 8th European Ostracodologists’ Meeting will be hosted in Estonia, between July 22-30, 2015. The scientific sessions in Tartu will be preceded and followed by two excursions to different ostracod habitats (sampling possible) and ostracod-rich localities in the lower Palaeozoic (Ordovician and Silurian) carbonate succession of Estonia.
Autor: Kristi Kerge
Viimati muudetud: 07.01.2015

Lehed