PubMed

Otsing

 

Võtmesõnaotsing

Valige andmebaaside nimekirjast (internetis vabalt kättesaadavad) raamatukogu kodulehel PubMed või sisestage aadress: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez

Võib sooritada lihtotsingu (simple), kui ei soovita põhjalikku ja täpsemat otsingut teha või liitotsingu, kasutades Boole`i loogikaoperaatoreid AND, OR ja NOT (suured tähed) ja erinevaid funktsioone pakutud võimaluste hulgast.

 Fraasiotsing (Phrase searching)

Üldiselt PubMed ei teosta fraasiotsingut, kuid tegelikult tasub alati proovida, sest paljud terminid on olemas ja võib leida mitmeid artikleid, kuigi automaatselt ei otsita MeSH terminite hulgast. Otsingu tegemisel saab kasutada erinevaid metamärke. Näide:

kidney allograft

„kidney allograft”

kidney allograft*

 

Truncation (kärpimine)

Kärpimissümbolina on kasutusel tärn *, mida tohib kasutada ainult aheliku lõpus.

 Näide:  mimic*

Otsitakse kõik sõnad sellise algusega: mimic, mimics, mimicking.

Olemas on ka õigekirjakontroll.

 Näide:  brest cancer -> Did you mean: breast cancer

 Kliinilised päringud (Qlinical Queries)

 Praktiseerivad arstid saavad siin teha erinevaid kliinilisi päringuid:

  •  Search by Clinical Study Category – otsing kliinilise uuringu teema järgi
  • Find Systematic Reviews – leida süstemaatilisi ülevaateid
  • Medical Genetics Searches – teha meditsiinilisi geneetilisi otsinguid

 Näide: Tahame leida uuringuid massaaži ravitoime kohta (valida therapy)

kliiniline uuring

 Joonis. Otsing kliinilise uuringu teema järgi

 Sõnaotsingu näide

 Otsime materjali enneaegselt sündinud laste motoorse arengu kohta.

päring

 Joonis 1. Päringu koostamine

 Saame 1936 tulemust.

 Piirame otsingut täistekstide ja aastatega. Samuti märgime ära, et soovime ainult inglisekeelseid kliinilisi uuringuid ning välistame loomad.

 

 otsingu piiramine

Joonis 2. Otsingu piiramine

Saame 61 tulemust.

 Kusjuures iga tulemuse juurest viiakse meid edasi sarnaste artiklite (Similar Articles) juurde ja saame otsingut jätkata.

 Seejärel saame lugeda täistekste.

link täistekstile

Joonis 4. Link täisteksti juurde.