PubMed

Andmebaasi tutvustus

 

PubMed

PubMed on internetis vabalt kättesaadav enam kui 36 miljoni bibliograafilise kirje ja kokkuvõttega meditsiinialane (tervishoid, veterinaaria, õendus jmt) andmebaas.

USA Rahvusliku Meditsiiniraamatukogu (NML) ja USA Biotehnoloogia Instituudi Rahvusliku Keskuse (NCBI) poolt loodud ühise platvormi Entrez abil on võimalik otsida paljudest erinevatest andmebaasidest (Medline, Nucleotide and Protein Sequences, Protein Structures, Complete Genomes, Taxonomy, ja palju muud). Võimaldab linke ka ajakirjade täistekstiartiklitele ja muudele interneti ressurssidele.

Võimaldab juurdepääsu Medline kirjetele ja paljudele loodusteaduslikele ajakirjadele, mida Medline`s pole ning lisaks tagab juurdepääsu TÜ raamatukokku ostetud ajakirjadele.

PubMed

Kuidas PubMed töötab?

PubMed sooritab otsingut ATM (Automatic Term Mapping) põhimõttel. Otsitakse MeSH (Medical Subject Headings) terminite hulgast ning ühtlasi ka täistekstist (Text Word). 

Näiteks, sisestades rash fever, otsitakse nii pealkirjast kui ka kokkuvõttest sõna Exanthema, mis on sünonüümiks sõnale rash.

Kirje kuvavariandid (Display options)

 Vaikimisi on antud summary, kuid saab valida paljude erinevate võimaluste hulgast. Näiteks: Abstract ja Format

On veel valikud:

 •  Items per page – saab valida, mitu kirjet korraga näidatakse
 • Sort order – selekteerib näiteks esimese ja viimase autori järgi või ajakirja ilmumisaja järgi
 • Send-to – saatmine E-mailile või printerile jmt kas siis tekstina või failina

 Erinevad lisavõimalused (Feature Tabs)

 Piiramine (Show additional filters)

 • Otsingut võib limiteerida autori või ajakirja nimetusega, aastatega, keelega, publikatsiooni tüübi, vanuse või soo järgi.
 • Piirangute tühistamiseks tuleb enne järgmist otsingut klikkida Reset all või siis ükshaaval sulgeda.

Liitotsingu (Advanced search) tegemiseks kasutage operaatoreid OR ja AND, NOT (suured tähed). CTRL klahvi abil saab terminid välja valida, seejärel AND nupp ja saategi tulemuse.

 Ajalugu (History) säilitab viimased 100 otsingut, mis kustutatakse 8 tundi hiljem pärast aktiivset kasutust.

 Detailid (Details) – kasutades seda valikut on võimalik näha, kuidas teie päring sooritati. Vajadusel saate endale kõik salvestada.

 Similar Articles – näete asjakohaseid (relevantseid) ja teemaga seotud artikleid.

 Lingid (Links) – uus võimalus erinevate linkide kokku koondamiseks. 

 My NCBI võimaldab salvestada otsingud ja tulemused. Saab valida dokumentide esitlusviisi, linke jne, kuid arvutile on teatud lisanõudmised. Nõuab registreerumist.

PubMed`s MeSH Database

Andmebaasi märksõnastiku leiab esilehe alumisest servast

MeSH

MeSH

Medline andmebaasi on registreeritud/indekseeritud liigitajate/märksõnastajate poolt, kes loevad igat artiklit ja lisavad märksõnad, mis kirjeldavad nii spetsiifiliselt kui võimalik artikli sisu. Märksõnade loetelu nimetatakse MeSH-iks (Medical Subject Headings). MeSH võimaldab leida teemakohaseid artikleid. Lisaks saab veel:

 • Selekteerida MeSH termineid
 • Näha definitsioone, sünonüüme jmt abistavat informatsiooni 
 • Kuvada MeSH terminid hierarhiliselt 
 • Koostada PubMedi otsistrateegia
 • Limiteerida otsisõnu MeSH terminitega

NB! Kui otsida MeSH terminitega, siis välistatakse töötluses olevad (in-process) kirjed. Kuna sealsed mõisted ei ole veel MeSH terminitega kaetud.

 

Single Citation Matcher on vahend, mille leiab samuti esilehe alumisest servast

citation

The Single Citation Matcher võimaldab

 • näha ajakirja numbreid, lehekülgi, väljaandmiskuupäeva, nime, pealkirja ja autoreid
 • otsida esimese või viimase autori järgi
 • sisestada nii vähe infot kui võimalik. Piisab ühest täidetud väljast.
 • ajakirja pealkirja kirjutades pakutakse erinevaid võimalusi. Nende hulgast tuleb valida vajalik.

 Batch Citation Matcher on eelkõige mõeldud kirjastajatele elektrooniliste ettepankute ja linkide tegemiseks.

 Journals Database. PubMedi ajakirjade andmebaas lubab otsida informatsiooni PubMedi ajakirjade kohta. Võimalused:

 • otsida pealkirju
 • MEDLINE/PubMed pealkirjade lühendid
 • NLM ID (unikaalne identifikaator)
 • PISSN (print) ja eISSN (electronic) otsing