Meisterdamine vasakukäelistele

Metoodika

Sissejuhatus metoodikasse

Järgnevalt antakse ülevaade metoodikast. „Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad“ (2009) raamatus on selgelt välja toodud kunsti valdkonna lapse arengu eeldatavad tulemused 2-aastast kuni 7-aastani. Siinkohal tooksin välja 3-aastaste vanusegrupi eeldatavad tulemused:

3-aastasele lapsele saab meelistegevuseks liimimine, kus ta katab aluspinna liimiga ning paneb sellele erinevaid esemeid. Selles vanuses laps hakkab rebima paberist tükke ning kortsutama pehmet paberit. Laps hakkab kasutama ka kääre ning ta suudab kitsamast paberist lõigata ribasid.

Õpetajale 

Igas vanuses lapse jaoks on oluline, et õpetaja suunaks ja juhendaks vasakukäelist last. Valede töövahendite kasutamine muudab käelise tegevuse kohmakaks ja muudab ka töö ilmet. Õpetaja ülesanne on lapse üldise arengu seisukohalt luua lapsele käeliseks tegevuseks vajalikud tingimused: toovahendid, materjalid ning keskkond. On oluline, et toovahendid oleks valitud vasakukäelisele lapsele. Tänapäeval on materjale ja nendega seonduvaid ideid kergesti kättesaadav, kuid tuleb jälgida, et laps saaks säilida enda fantaasia ja kujutlusvõime. Laps peaks saama oma töödes kasutada erinevaid materjale, et ta õpiks ja oskaks neid käsitleda. Keskkonna juures tuleb õpetajal jälgida, et lapsel oleks materjalidega tegelemiseks tööpinnal piisavalt ruumi, jalad toetuksid täistallaga vastu maad ning kunstlik valgus paistaks eest ja paremalt. Õpetaja peab jälgima, kus vasakukäeline laps istub. Tema vasakule poole ei tohi panna istuma ühtegi last, juhul, kui see laps ei ole samuti samakäeline. Paremakäeline laps hakkab vasakukäelisele pidevalt pihta minema ning sellega segab ta tema tööd.

Töövõtted 

Kääride hoid- Vasakukäeliste käärid on paremakäeliste kääridest erinev lihv ja hoova surve ning ka käepide. Lapsele on sobivad käärid, mis on umbes 10-15 cm pikkused. Käärid tuleb võtta kätte asetades pöidla ülemisest kääripideme rõngast läbi, nimetissõrm panna alumise kääripideme rõnga ette ning ülejäänud kolm sõrme alumisest kääripideme rõngast läbi. . Neljandat ja viiendat sõrme hoitakse kõverdatuna peopesas. Käsi teeb liigutusi pöidla ja keskmise sõrmega. 3-aastane laps õpib kääre kasutama. Paljudel juhtudel ei saa vasakukäelised oma käe kääre kasutada ning sellest tulenevalt ei osata ka paberit lõigata ning seda pigem rebitakse. (Kääride hoid, vaata videost 00:27-1:03 min) 

Paberi lõikamine- Lapsele ei anta ette suurt paberit, vaid 3-aastasele on jõukohane, kui ta lõikab etteantud kitsamast ribast peenemaid ribasid. Kääridega lõikamisel töötavad aktiivselt mõlemad käed. Vasakus käes on käärid ning parem juhib materjali. Paber pannakse kääride lõiketera vahele võimalikult sügavale ja keeratakse või nihutatakse edasi. Kääridega paberit lõigates ei tohiks kääre lõpuni kinni vajutada, vaid jätta käärid otstest natuke lahti. (Paberi hoid ja lõikamine, vaata videost 1:03-2:53 min)

Liimipulgaga liimimine- 3- aastased lapsed kasutavad liimimiseks roosat värvi liimipulka, et ta näeks, kust on pind liimiga juba kaetud. Enamasti hoiavad 3- aastased lapsed liimipulka rusikas käes. Järgmine etapp on õppida liimipulka käes hoidma nagu pliiatsit.  (Liimipulgaga liimimine, vaata videost 2:53-6:00 min)