Kunst on vahend, mille läbi saab laps enda maailma tõlgendada. Kunsti kaudu saab laps näidata oma unistusi, soove ja suhtumist. Selle abil ta õpib pidevalt uusi oskusi, saab erinevaid kogemusi ning avardab oma teadmisi. Tehniliste oskuste õppimise abil arendab ta oma meeli ja motoorikat. Käsitledes erinevaid kunstivahendeid areneb lapse ruumiline mõtlemine, koha-, materjali-, vormi- ja värvitaju ning  (nägemise, kuulmise, kompimise ja lõhnataju meeled). Kunstitegevus pakub lapsele uue võimaluse avastada erinevaid materjale ja vahendeid ning selle läbi tunneb ta rõõmu loovtegevusest. Üheks kunsti tehniliseks oskuseks on meisterdamine.

Meisterdamine 

paper-craft-snake.jpg

Meisterdamine on loominguline ja disainiline tegevus, mis hõlmab osavust kasutada oskuslikult oma käsi. Meisterdamine võimaldab kokku panna erinevaid materjale ja luua hoopiski midagi uut. Luuaks objekte, mis on praktilised või esteetilised. Meisterdamise juures arendab laps oma silma ja käe koordinatsiooni, õpib oma sõrmi üheaegselt kasutama ning tugevnevad ka sõrmede lihaseid.

Antud õpiobjekt on õpetajatele ja lastevanematele, kust nad saavad abi, kuidas 3-aastast vasakukäelist last pabertööde meisterdamisel juhendada. Õpiobjekti eesmärgiks on anda ülevaade pabertööde meisterdamisest vasakukäelise 3-aastase lapse näitel.

Õpiobjektis tutvustatakse paberitöödes enamkasutatavaid töövahendeid ja materjale. Metoodika tehnika õpetamiseks käsitlen pabertööde meisterdamiseks kääride õiget hoidu, kääridega lõikamist ning liimipulgaga liimimist. Õpiobjektis olevas videos näidatakse meisterdamise töövõtted, kuidas õpetaja juhendab ning kuidas laps tegutseb. Lisaks eelnevalt nimetatule on huvitavaid fakte vasakukäelisusest. Seda peatükki saab kasutada sissejuhatavas osas või näiteks tuua lapsele välja, milliseid vasakukäelisi inimesi on veel maailmas, et laps ei tunneks ennast üksi.

                                         Vahvat meisterdamist!

Lisan Tuuling

Õpiobjekti " Pabertööde meisterdamine vasakukäelistele" autor

Tartu 2016