Autorid: Halliki Harro-Loit, Eleri Lõhmus (kaameratöö ja montaaž), Alari Suija (tehniline tugi), Inga Kukk (õpiobjekti teostus)

Õpiobjekti maht: 0,15 EAP


ÕPIOBJEKTI EESMÄRK JA SIHTRÜHM

Õpiobjektis tutvustatakse ja selgitatakse kommunikatsiooni- ja ainedidaktiliste võtete kombineerimist õppetöös ning näitlikustatakse matemaatika lõimimise võimalusi teiste valdkondadega. Samuti käsitletakse põgusalt puutetundliku tahvli kasutamise võimalusi. Et videotes on esitatud 7. ja 12. klassi matemaatikatund, võimaldab see võrrelda ka õppimist ja õpetamist eri kooliastmetes.

Õpiobjektiga on oodatud tutvuma nii õpetajakoolituse üliõpilased kui ka täienduskoolituses osalevad ja teised tegevõpetajad.

Salvestatud õpiolukord, õpikeskkond, tund vms võimaldab virtuaalses keskkonnas tuua kokku erinevad kogemused (eri õpetajate tunnid, eri koolide ruumid, erinevad õpikäsitlused), mis rikastavad meie arusaama hea pedagoogilise praktika mitmekesisusest. Videonäidete eesmärk on suunata õppijat märkama erinevaid õppeprotsessi aspekte (nt õpetaja ainealased didaktilised võtted, suhtlusviisid, laudade asetus, klassis jms). Tavaolukorras toimivad kõik need aspektid korraga ning nende koostoimet on keeruline hoomata ja teadvustada.

ÕPIVÄLJUNDID

Õpiobjekti läbitöötanu:

  • teadvustab erinevaid õppimis- ja õpetamisviise matemaatikatunni näitel
  • oskab video põhjal analüüsida õpetaja tegevust lähtuvalt tunni eesmärkidest
  • analüüsib infotehnoloogia vahendite kasutamise võimalusi oma õpetamispraktikas

Tartu, 2013