Õpiobjekt ja selle omadused

Sissejuhatus

oo-mees.pngKäesoleva õpiobjekti eesmärgiks on selgitada kasutajale õpiobjekti olemust, omadusi ja kasutusvõimalusi.

Õpiobjekti sihtrühmaks on üldhariduse, kutseõppeasutuste ja kõrgkoolide õpetajad ning haridustehnoloogid, kes nõustavad õpetajaid õpiobjektide loomisel. Selle õpiobjekti läbimiseks ei ole vaja spetsiifilisi eelteadmisi, kuid materjali omandamine kulgeb kergemini, kui Sul on olemas varasem kokkupuude õpetamise ja õppematerjalide koostamisega.

Õpiobjekt on mõeldud iseseisvaks läbimiseks. Loe õppematerjali ja lahenda selles kirjeldatud ülesanded, mis aitavad Sul materjali omandamist hinnata. Õpiobjekti läbitöötamiseks kulub Sul aega ligikaudu 4 akadeemilist tundi.

Materjal on koostatud Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse e-Õppe Arenduskeskuse juhtimisel töötava e-õppe kvaliteedi töörühma poolt 2012.a. loodud juhendmaterjali “Juhend kvaliteetse õpiobjekti loomiseks” põhjal.

Õpiobjekti läbinud õppija:

  • defineerib õpiobjekti mõiste
  • kirjeldab õpiobjekti omadusi ja eristab õpiobjekti muudest digitaalsetest õppematerjalidest
  • analüüsib oma loodava/loodud õpiobjekti vastavust õpiobjekti kohustuslikele omadustele

Edukat õppimist!

2013