Tutvustus

kes?mis?kus?

Noorlingvistide keeleklubi on igakuine üritustesari, mille eesmärk on äratada koolinoorte huvi keeleteaduse kui uurimisvaldkonna vastu. Keeleklubi raames kohtuvad keelehuvilised gümnaasiumiõpilased Tartu ülikooli (ja mõnikord ka teiste) keeleteadlastega, kes kohtumiste käigus tutvustavad, mida kõike saab keele põhjal uurida. Igal kuul keskendutakse üheskoos ühele kindlale uurimisteemale; lisaks teadmistepagasi rikastamisele saavad koolinoored kätt proovida keeleandmete analüüsimises. Keeleklubi sihib toetada ema- ja võõrkeeletundides omandatud teadmisi.

Noorlingvistide ridadesse ootame kõiki 9.–12. klassi õpilasi, kellel keeleteemad panevad silmad särama. Oled sa aktiivne emakeele- ja lingvistikaolümpiaadidel osaleja, osav sõnaseadja, rutiinne Sõnuri lahendaja, keeleainete fänn või lihtsalt uudishimutseja – liituma on teretulnud kõik keelehuvilised!

Keeleteadlaste ja noorlingvistide kohtumispaigaks on Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut (Jakobi 2, ruum 428). Keeleklubi tuleb kokku kord kuus, ühe kohtumise pikkus on orienteeruvalt kolm tundi. 2023/24. õppeaasta kohtumiste ajakava on nüüd üleval!

Keeleklubi tegemisi toetab haridus- ja teadusministeerium.


Loe lisaks:

Keeleteadusüritused noortesõbralikus kastmes (Oma Keel 47)

Kuidas keelehuvilisest sirgub noorlingvist? (TÜ eesti ja üldkeeleteaduste instituudi ajaveeb)