Kontakt

 

 

Noorlingvistide keeleklubi koordineerib TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudi nooremteadur Mari-Liis Korkus.

 

Küsimuste korral võta ühendust aadressil mari-liis.korkus@ut.ee.