Koolituse "Liitev klass, liitev kool" õppevahend

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi projekt nr AMIF2016-12 „Uussisserändajate kohanemise toetamine koolis“ 01.09.2016-30.05.2018.

Projekti kaasrahastas Euroopa Liit Varjupaiga, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ja EV Siseministeerium