Ladina verb: praesens

Õppevideo sisaldab informatsiooni ladina verbi põhivormide, pöördkondade ja praesens indicativi activi  vormide moodustamise kohta.

http://www.uttv.ee/naita?id=17899

Nimetage I, II, III ja IV pöördkonna vokaalsed tunnused

I pöördkonna tunnus on a, II pöördkonna tunnus on e, III pöördkonna tunnus on lühike i, mis enne infinitiivi lõppu -re asendub e-ga, IV pöördkonna tunnus on pikk i.

Millisesse pöördkonda kuuluvad verbid 'maneo, mansi, mansum, manere', 'cerno, crevi, cretum, cernere', 'finio, finivi, finitum, finire'?

'Maneo' kuulub II pöördkonda, 'cerno' kuulub III pöördkonda, 'finio' kuulub IV pöördkonda.

Millised on verbi 'capio, cepi, captum, capere' praesens indicativi activi vormid nii ainsuses kui ka mitmuses?

capio, capis, capit, capimus, capitis, capiunt.

back forward