Ladina verb. Pöördkonnad ja pööramine eri aegades

Ladina verb: perfectum, plusquamperfectum ja futurum II

Videos on esitatud kolme lõpetatud tegevust tähistava ladina aja (perfectumplusquamperfectum, futurum II indicativi activi) moodustamispõhimõtted.

http://www.uttv.ee/naita?id=18058


Teisest põhivormist,  tüve leidmiseks tuleb eemaldada põhivormi lõpust -i.


Pluskvamperfektis on selleks tunnuseks -era-, futurum II puhul aga -er(i)-.


duxi, duxisti, duxit, duximus, duxistis, duxerunt.