Ladina verb: perfectum, plusquamperfectum ja futurum II

Videos on esitatud kolme lõpetatud tegevust tähistava ladina aja (perfectumplusquamperfectum, futurum II indicativi activi) moodustamispõhimõtted.

http://www.uttv.ee/naita?id=18058

Mitmendast põhivormist leitakse vajalik tüvi lõpetatud tegevust tähistavate aegade moodustamiseks?

Teisest põhivormist,  tüve leidmiseks tuleb eemaldada põhivormi lõpust -i.

Milline tunnus tuleb liita perfekti tüvele pluskvamperfekti ja futurum II moodustamiseks?

Pluskvamperfektis on selleks tunnuseks -era-, futurum II puhul aga -er(i)-.

Pöörake perfektis verbi 'duco, duxi, ductum, ducere', juhtima.

duxi, duxisti, duxit, duximus, duxistis, duxerunt. 
back forward