Ladina verb: imperfectum

Videos esitatakse ülevaade ladina imperfectum indicativi activi tunnustest ja moodustamisest erinevates pöördkondades.

http://www.uttv.ee/naita?id=18033

Milline tunnus liidetakse imperfekti moodustamiseks verbi tüvele I pöördkonnas? Milline tunnus liidetakse ülejäänud pöördkondades?

I pöördkonna moodustamiseks tuleb liita -aba-, ülejäänud pöördkondade puhul -eba-.

Pöörake imperfektis verbi 'mando, mandavi, mandatum, mandare', usaldama.

mandabam, mandabam, mandabas, mandabamus, mandabatis, mandabant.

Pöörake imperfektis verbi 'rumpo, rupi, ruptum, rumpere', murdma.

rumpebam, rumpebas, rumpebat, rumpebamus, rumpebatis, rumpebat. 
back forward