Ladina verb: futurum I

Video annab ülevaate ladina futurum indicativi activi moodustamispõhimõtetest ja tunnustest eri pöördkondades.

http://www.uttv.ee/naita?id=18034

Milline ajatunnus liidetakse futurum I moodustamiseks verbi tüvele I ja II pöördkonnas? 

Ajatunnus on -bi, millele I pöördkonnas lisandub vokaal a (abi), II pöördkonnas e (ebi).

Millised on futurum I vormid nii ainsuses kui mitmuses verbil 'pareo, parui, paritum, parere', ilmuma?

parebo, parebis, parebit, parebimus, parebitis, parebunt.

Millised on futurum I vormid nii ainsuses kui mitmuses verbil 'ago, egi, actum, agere', tegema?

agam, ages, aget, agemus, agetis, agent. 

back forward