Ladina verb

Sisupakett sisaldab nelja õppevideot ladina verbi kohta. Esimene video (pikkus 00:09:20) annab ülevaate ladina verbi aegadest, pöördkondadest ja praesens indicativi activi vormide moodustamiseks. Teine video (pikkus 00:05:47) näitab imperfectum indicativi activi moodustamise põhimõtteid. Kolmandas videos (pikkusega 00:06:39) esitatakse futurum I indicativi activi  tunnused ja pöördelõpud, tuues välja erinevused I-II ja III-IV pöördkonna verbide vahel. Neljandasse videosse (pikkusega 00:06:53) on koondatud kolm perfekti tüvest moodustatavat aega: perfectum, plusquamperfectum ja futurum II indicativi activi

back forward