Autor: Maria-Kristiina Lotman (maria.lotman@ut.ee)
klassikalise filoloogia dotsent, germaani, romaani ja slaavi filoloogia osakond
2013

Ka lihtsaimate ladina lausete tõlkimiseks on esmatähtis ära tunda ja õigesti määrata verbivorm(id). Selle õpiobjekti eesmärgiks ongi anda alusteadmised ladina verbi pöördkondadest ja pööramisest aktiivse tegumoe eri aegades, et luua baas juba keerulisemate vormide mõistmiseks ja omandamiseks.

Õpiobjekti maht: 0,4 EAP

Sihtrühm: slaavi filoloogia üliõpilased

Õpiobjekt sisaldab kakskeelset materjali ladina verbi pöördkondade, eri aegade tüvede ja pööramisreeglite kohta.

Eesmärgid: Õpilased saavad selgeks ladina verbi muutumispõhimõtted, erinevate konjugatsioonide tunnused, eri aegade tähendused ja kasutuse, pöördelõpud nii ainsuses kui ka mitmuses, omandavad need ning oskavad lõpuks peast kõiki konjugatsioone nii ainsuses kui mitmuses pöörata.

Õpiväljundid: Õpiobjekti omandanud üliõpilane on võimeline ära tundma ladina tegusõna pöördkonna ja tüve ning vastavalt sellele pöörama sõna kõigis aegades nii ainsuses kui mitmuses.

Õpijuhis: Õpilane töötab õpiobjekti tähelepanelikult ja korduvalt läbi ning sooritab enesekontrolliks mõeldud testi.  

forward