Teine etapp

Lähtuvalt tugikava eesmärgist ja lapse toimetulekut mõjutavatest teguritest valitakse tegevussuunad ning konkreetsed tegevused. Hea tugikava hõlmab nii ennetavaid tegevusi (muudatused last ümbritsevas keskkonnas ja uute oskuste õpetamine) kui ka soovitud ja/või mittesoovitud käitumisele reageerimist. Määratletud on tegevuste elluviijad ja tegevuste läbiviimise aeg.

Etapp 2