Samm 6: Tegevuskava rakendamine

 

Tegevuskava sõnastamisele järgneb koheselt selle rakendamine. Kõige olulisemateks põhimõteteks on tegevuse süsteemsus ja järjepidevus. Sagedaseks ebaõnnestumise põhjuseks on kokkulepitud tegevuste liigvarajane lõpetamine. Meeles tuleb pidada, et tegevuskava elluviimist peab pidevalt toetama. Õpilane, keda harjutatakse tunni ajal korrektselt kätt tõstma, võib vajada meeldetuletuseks sellekohast pilti oma lauale. Ka õpetajal võib olla vastav märk oma laual, see aitab tal tähelepanu pöörata lapse käitumise jälgimisele. Lapsevanemale on vaja tutvustada ja selgitada koostatud käitumise tugikava, samas võib vanem vajada sotsiaalpedagoogilt, psühholoogilt või eripedagoogilt kasvatusküsimuste alast nõustamist ja jõustamist.

Olulised abimeetmed tuleb tegevuskavasse sõnastada, kuid töö käigus ilmneb sageli nende täiendamise vajadus. Mida selgemalt on tegevused sõnastatud, seda kergem on neid ka lapsel järgida!