Kolmas etapp

Kolmas etapp hõlmab tegevuskava rakendamist ning püstitatud eesmärgini/eesmärkideni jõudmist. Eelnevalt fikseeritud ajavahemike järel viiakse läbi põhjalikum analüüs ja vajadusel tehakse kavas kohandusi.

Etapp 3