Esimene etapp

Käitumise tugikava loomise esimeses etapis selgitatakse välja käitumisraskuse iseloom, seda põhjustavad ning alal hoidvad tegurid, leitakse realistlik suund järgnevaks tööks.

Etapp 1