Samm 4: Probleemist lähtuvalt tugikava eesmärgi sõnastamine

 

Andmete kogumise ja analüüsi käigus on tõenäoliselt saanud mõistetavaks lapse häiriva käitumise olemus ja on tekkinud kujutlus lapse toimetulekust ning seda mõjutavatest teguritest. Samuti on kogutud andmete analüüsi põhjal sõnastatud oodatava käitumise kujundamise lõppeesmärk ja vahe-eesmärgid. 

Käitumise tugikava eesmärgi sõnastamisel kehtivad samad põhimõtted, mida pedagoogiliste eesmärkide puhul rõhutatakse. Eesmärk olgu konkreetne, mõõdetav, ajaliselt määratletud ja saavutatav. Viimase kriteeriumi täitmiseks tuleb hoolikalt mõelda, mis on lapsele (ja tugikava rakendajatele) jõukohane eesmärk. Liiga kõrge eesmärgi seadmine viib paratamatult läbikukkumiseni ning sel juhul pole kava täitmine võimalik.

Eesmärgi sõnastamisel tuleks vältida erialaseid termineid ja ülemäära keerukaid väljendeid. Eesmärk peab olema sõnastatud viisil, et kõik osapooled seda mõistavad ning on võimalik hinnata, kas tegevustega liigutakse eesmärgile lähemale või mitte. Selle hinnangu andjaks peaksid olema nii pedagoogid, tugispetsialistid, kogu personal, lapse  pere ning võimalusel laps ise.