Samm 1: Probleemi ja eesmärgi esmane määratlemine

Kui õpetajad ja/või teised haridusasutuse töötajad on märganud, et lapse käitumuslik toimetulek on häiritud, sõnastatakse esmasel kujul probleem ja lahendamise eesmärk. Probleemi sõnastamisel on toeks vastused kahele küsimusele: Mida teeb laps praegusel ajal sellist, mis tema hakkamasaamist iseenda ja teistega takistab? Milline lapse tegutsemisviis tagaks tema parema toimetuleku? Vajab rõhutamist, et probleemi sõnastus peab olema kirjeldav ja hinnanguvaba. Algatuseks on sobilik valida pigem kitsapiirilisem raskus ning vajadusel liikuda probleemide lahendamisel samm-sammult. Nii on lapsel ja teda ümbritsevatel täiskasvanutel suurem tõenäosus kogeda edu ning järjepidevalt raskuste ületamiseks tegutseda.

Edaspidine kava koostamine ja rakendamine lähtub püstitatud eesmärgist. Soovitatav on peale andmete kogumist ja analüüsi probleemi ja eesmärgi sõnastus veel kord üle vaadata ning vajadusel täpsustada.