Teadus- ja arendustegevus

Vedelikkromatograafia-massispektromeetria (LC-MS)

LC-MS alal tegeleme analüüsimetoodikate väljatöötamise ja arendamisega. Uurime ja arendame elektropihustuse (ESI) ja atmosfäärirõhulise keemilise ionisatioooni (APCI) allikaid.

Kromatograafia-alaste metoodikate valideerimise tarkvara arendamine

Arendame tarkvara nimetusega VaLChrom, mille eesmärgiks on aidata kromatograafiaga tegelevatel laboritel oma metoodikaid valideerida.

Määramatuse hindamise näited (ISO meetodil) keemiliste analüüside vallast

Sellel inglisekeelsel lehel on esitatud küllaltki ulatuslik maaramatuse hindamise näidete kollekstioon mitmesuguste keemiliste analüüside kohta. Näiteid on alates väga lihtsatest (lihtne kaalumine ja pipeteerimine) kuni päris keerulisteni (HPLC, AAS jne).

Pinnakattematerjalide ja polümeeride infrapunased spektrid

Siin inglisekeelsel leheküljel leiate mitmesuguste pinnakattematerjalide ja polümeeride infrapunaseid spektreid, mis on registreeritud TÜ Katsekojas ja TÜ Keemiaosakonnas viimaste aastate jooksul mitmesuguste ajalooliste ja ehitusvärvidega seotud projektide käigus.

Restaureerimise alane tegevus Tartu Ülikoolis (inglise keeles)

Katsekoda osaleb lepingute ja tellimuste kaudu aktiivselt TÜ-s tehtavas konserveerimise ja restaureerimise alases töös.

Analüütilise keemia kvaliteedi infrastruktuur (AKKI)

Tartu Ülikool koostoos Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Keskkonnauuringute Keskusega moodustavad analüütilise keemia kvaliteedi infrastruktuuri (AKKI), mille missioon on tagada kõrgekvaliteedilised keemilised analüüsid ja keemiaharidus.

Palun külastage ka TÜ analüütilise keemia õppetooli kodulehte.