Soovitatav materjal

Endodontia on pidevalt täienev teadusharu. Käesolevas õpiobjektis on käsitletud sellest vaid väikene osa. Vastava teema kohta on see baasteadmiste kogu, millele saab edasisi õpinguid üles ehitada. Kuna 'süües kasvab isu', siis siin on mõned vihjed, kuidas oma silmaringi veelgi laiendada. Selleks on mitmeid erinevaid võimalusi:

1. Erialased õpikud ja raamatud

Erialased raamatud on enamasti väga mahukad, kallid ja võõrkeelsed. Õpiobjektis on alusmaterjalina kasutatud erinevaid ingliskeelseid õpikuid, mida võib leida ka Tartu Ülikooli Raamatukogu õppekirjanduse saalist:

  • Cohen, Berman, Hargreaves: "Pathways of the Pulp", 10th ed., 2010;
  • Gutmann, Dumsha, Lovdahl: "Problem Solving in Endodontics", 4th ed., 2006;
  • Ingle, Bacland, Baumgartner: "Ingle's Endodontics", 6th ed., 2007;
  • jne.

Nendes õpikutes on seletatud kõik lahti palju põhjalikumalt ja pikemalt. Osta saab eriala võõrkeelseid õpikuid näiteks suurimalt meditsiinialaste raamatute ja ajakirjade väljaandjalt Elseviewer http://www.eu.elsevierhealth.com, mis võimaldab lisaks paberväljaandele ka e-raamatute soetamist. Erialaste raamatute muretsemisel on kindlasti abiks netilehed http://www.amazon.com ja http://www.ebay.com, kust saab osta nii uusi kui kasutatud raamatuid. Kuna tehnikad ja materjalid muutuvad pidevalt, siis on soovitatav soetada kõige hilisemad trükivariandid. Eestis saab erialaseid raamatuid tellida Krisostomuse raamatupoest http://www.kriso.ee.

2. Teadusartiklid

Erinevaid teadusartikleid avaldatakse nii erialastes ajakirjades kui ka vastavatel netilehtedel. Ajakirjad on reeglina üsna kallid, kuid nendest saab teada värskeimat infot teadusmaailmas toimuva kohta. Endodontia ajakirjadest võiks eelkõige soovitada kahte: "Journal of Endodontics" ja "International Endodontic Journal". Need on üsna mahukad ja kokkuvõtlikud ning ilmuvad igakuiselt. Ajakirjade lugemiseks võib kasutada ka Tartu Ülikooli Raamatukogu andmebaase EBSCO ja ScienceDirect. Kui huvitab mõni konkreetne teema, siis on abi ülikooli raamatukogu lehel PubMed andmebaasist (http://www.utlib.ee/index.php?mod=db&id=115&e=1), kus on võimalik leida otsingsõna kaudu artikleid vastava teema kohta aastate lõikes.

3. Täiendused

Ennast erialaselt täiendada tuleb arstidel kogu elu. Selleks, et olla kursis uusimate meetodite, vahendite ja võimalustega, viiakse täienduskoolitusi läbi nii Eestis kui välismaal. Täienduste kohta Eestis saab infot http://www.hambaarst.ee/koolitused/, samuti erinevate hambaravi tarvikutega kauplevate firmade kodulehtedelt.  Välismaiste endodontia alaste koolituste kohta on võimalik teavet saada näiteks lehelt http://www.e-s-e.eu/.

4. Internet

Internet on suur ja lai. Tänapäeval saab väga palju infot just veebi kaudu. Tänu mikroskoopidele ja röntgenülesvõtetele on võimalik protseduuride pildistamine ja filmimine ka hambas sees, mis loob suurepärase võimaluse enese täiendamiseks.

Netilehel http://www.youtube.com on postitatud palju videosid juureravi erinevatest etappidest, mida vaadates on võimalik täiendada nii oma teoreetilisi kui praktilisi teadmisi. Tähtis on mitte võtta kõike puhta kullana, kuna mõned videod on postitatud sinna ka reklaami eesmärgil.

Netilehel http://rootcanalanatomy.blogspot.com/ paikneb väga hea materjal juurekanalite anatoomiast. Materjal on tasuta kättesaadav,  valmistatud just hariduslikul eesmärgil ning teda täiendatakse igakuiselt.

Vaadata võiks ka lehtedele  http://www.dentalindia.com/  ja http://www.theendoblog.com/, mis on ülevaatlikud, pidevalt uuenevad netilehed endodontiast huvitatutele.

back forward