Hammaste juurekanalite tipuanatoomia ja apikaalne preparatsioon

4.1. Aste

Aste on tehislikult tekitatud ebaregulaarsus juurekanali sisepinnal, mis takistab instrumentide viimist juurekanali apikaalossa. Juurekanali seina tekib piltlikult öeldes „trepiaste”, millest suurema instrumendiga mööda saamine on väga raske. Aste tekib instrumendi jäikuse ja eelpainutuse vajaduse eiramise tõttu, preparatsiooniprahi pitsumise tõttu juurekanali valendikus, liigse surve tõttu preparatsioonil või järsult suurema instrumendi kasutamisel. Juurekanali tööpikkus lüheneb. Oht on juurekanali alapreparatsiooniks ja tipuosa hõredaks täitmiseks. Alaprepareeritud ja alatäidetud juurekanali puhul on reinfektsiooni teke vältimatu. Tekib nii roostevabast terasest kui ka nikkel-titaanist instrumentide kasutamisel.

1aste.png fig10.png

Juurekanali tipuosas tekkinud aste raskendab hamba juurekanali prepareerimist tööpikkusesse, kuna astmest möödasaamine on raskendatud (skemaatiline joonis). Röntgenülesvõttel (paremal) on näha hammas 36, mille juureravi on ebaõnnestunud mesiaalsete juurekanalite preparatsioonil tekkinud astmete tõttu. Astmed on tekkinud juurekanali keskmises kolmandikus väliskurvatuuri osas (suur ohukoht kõverate juurekanalite kujundamisel). Tänu preparatsiooniveale pole suudetud mesiaalsete juurekanalite tipuosi puhastada ja kujundada. Alles on jäänukmikroobid prepareerimata juurekanaliosas ning see on tekitanud teisese põletiku, millele viitab periapikaalse radiolutsentsi olemasolu mesiaalse juuretipu ümber. Hamba distaalne juur on korrektselt ravitud: juuretäidis on tihe, kooniline, tipuni ja puudub periapikaalne radiolutsents distaalse juuretipu ümber.

Kuidas vältida?

 • Loputa kanalit pidevalt NaOCl lahusega (instrumenteerida vaid niiskes kanalis!).
 • Eelpainuta roostevabast terasest instrumendid.
 • Rekapitulatsioon kogu kujundusprotseduuri vältel erinevates etappides.
 • Pole vaja liigselt survestada.
 • Järgi instrumenteerimisprotokolli ning kasuta instrumente õiges järjestuses.
 • Kasuta kelaatoreid.
 • Soovitatav on kasutada crown-down preparatsioonitehnikat.

Kuidas tekkinud vigu korrigeerida?

Mida väiksem on aste, seda tõenäolisem on selle korrigeerimine. Kõige raskem on korrigeerida vigu, mis on tekkinud #25 või suurema instrumendi kasutamisel, kuna suurematest astmetest mööda pääsemine on raskendatud.

Astme korrigeerimisel võib abi olla järgnevast.

 • Täida kaviteet NaOCl lahusega.
 • Eelpainuta #06, 08 või 10 K-viil ning vii instrument ettevaatlikult astmest mööda tööpikkusesse. Survestada ei tohi ja vajadusel võib kasutada kerget edasi-tagasi rotatsiooni.
 • Viili instrumendiga juurekanalit tsirkumferentselt s.t. ringjalt mööda juurekanali seina üles-alla liigutades, kuni instrument liigub juurekanalis vabalt.
 • Eemalda instrument kanalist ja loputa NaOCl lahusega.
 • Vii juurekanalisse number suurem K-viil ja korda protseduuri.
 • Astmest mööda võib viia ka eelpainutatud H-viile ning ettevaatlikult astet tasandada prepareerides astme poole. Instrumenteerimisel tasub olla ettevaatlik, kuna on suur oht uue astme tekkeks.
 • Täitmisel tasub kasutada termilisi täitmismeetodeid, et saavutada korralik 3-dimensionaalne juuretäidis.