Hammaste juurekanalite tipuanatoomia ja apikaalne preparatsioon

4.5. Liivakellakujuline preparatsioon (elbow)

4-5zip-elbow3.pngLiivakellakujuline preparatsioon kaasneb tihti teiste tipuprepatasioonivigadega. Instrumenteerimisel jäigemate instrumentidega instrumendi tipuosa sirgeneb, kuid juurekanali mingis punktis jääb diameeter kogu aeg samaks. Juurekanali kitsaim koht ei paikne mitte tipuosas, vaid sellest kaugemal. Sellise preparatsiooniga juurekanalit on raske täita, kuna külmade täitmismeetodite kasutamisel jääb tipuosa alatäidetuks. Täidismaterjal peetub juurekanalis tihti just kitsaima koha juures.

Hamba juurekanali preparatsioonil tekkinud viga, kus prepareeritud juurekanali väikseima diameetriga punkt ei asu mitte juurekanali tipuosas, vaid apikaalosast koronaalsemal. Veatüüp on tihti kombinatsioonis kas astme või ZIP-preparatsiooniga.

Kuidas vältida?

  • Kasuta antikurvatuuri viilimismeetodit (väiksema kurvatuuri poolt suurema poole).
  • Kõverates juurekanalites pole soovitatav roostevabast terasest instrumente roteerida.
  • Kasuta kurvatuuriga juurekanalites soovitatavalt nikkel-titaanist instrumente.
  • Enne preparatsiooni inspekteeri juurekanaleid hoolikalt periapikaalsetelt ülesvõtetelt.
  • Prepareerivaid instrumente võib modifitseerida vastavalt vajadusele, viilides lõikavad terad olulistest ohukohtadest ära. Eelpainutatud instrumendil eemaldatakse viili keermed tipuosast 2mm pikkuselt väliskurvatuuril ja viili kurvatuuri keskosas kurvatuuri sisepinnal. See võte aitab hoida juurekanali originaalkuju.

Kuidas tekkinud vigu korrigeerida?

Korrigeerimine on võimalik vaid termiliste täitmismeetodite rakendamisel. Soovitatav on kasutada mistahes kuuma täitmismeetodit, kuid tähelepanelik tuleks olla siileri aplitseerimisel, et seda liigselt ei saaks. Kombinatsioonis ZIP-tüüpi veaga ei aita ka termiline täitmine, kuna täidismaterjali pole kuskile vastu kompakteerida, sest pole moodustatud pidevalt väheneva diameetriga koonusjast preparatsiooni.