Hammaste juurekanalite tipuanatoomia ja apikaalne preparatsioon

Avaleht

Autor: Anne-Ly Elhi, suu- ja hambahaiguste assistent
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Stomatoloogia kliinik, 2013

Juurekanalite tipupreparatsiooni eesmärgiks on kujundada hamba juurekanali ning juuretipu õige vorm, et tekiks vastupanu juuretäidismaterjalile ja see ei satuks üle juuretipu. Korrektne preparatsioon tagab juuretäidise pitsumise juuretipu piirkonnas õigel pikkusel ning ei lase täidisel sattuda periapikaalkudedesse. Kui õigeid tipupreparatsiooninõudeid ei järgita, siis tekitatakse juurekanali preparatsioonil lai juuretipuava, millega võib kaasneda juurekanali ületäitmine, korraliku apikaalse sulguse puudumine ning ebamugavus ja valu. Üleinstrumenteerimisel tekib:

  • äge periradikulaarkudede põletik üle juuretipu surutud infitseerunud instrumentide, mikroobide ja/või preparatsiooniprahi tõttu;
  • krooniline periradikulaarkudede põletik  võõrkeha tõttu  periapikaalsel (näiteks juuretäidise sattumine täitmisel periapikaalkudedesse);
  • apikaalse pitsumise puudumine ning võimetus kompakteerida juuretäidist tipupiirkonnas.

Selleks, et juurekanalite tipuosa puhastamine ja kujundamine sujuks, oleks korrektne ning tagaks edu täitmisel, on oluline põhjalikult tunda juuretipu anatoomiat ja preparatsiooni kriteeriume. Sellest annab ülevaate käesolev õpiobjekt. Õpiobjektis on toodud välja ka erinevad tipupreparatsioonil tekkivad vead, nende vältimiseks vajalikud ettevaatusabinõud ja korrigeerimisvõimalused. Õpiobjekti läbimiseks kulub ligikaudu 4 akadeemilist tundi.

foto1.png

Röntgenülesvõtetel on näidatud hamba 37 juureravi algpilt ja lõpptulemus. A – Hambal on lekkiv koronaalne restauratsioon, juuretäidised, mis on lühikesed, hõredad ja vähese koonilisusega. Periapikaalselt on näha radiolutsentne kolle, mis viitab juurepõletiku olemasolule. B – Juureravi ümberravi lõpptulemusena on näha tihedad juuretäidised, mis on õige pikkuse ja koonilisusega, periapikaalne radolutsents on taandumas. Hammas on valmis krooni asetamiseks.

best_esf.png